Sözlükte "kompleks" ne demek?

1. Hemen kavranamayan, çözümü, kavranması güç olan; karmaşık.
2. Aynı ekonomik etkinliğe açık sanayiin tümü; karmaşa.
3. Aynı alanda etkinlik yapan kurum, kuruluşkompleks

Cümle içinde kullanımı

Megalomaninin kökeninde çoğu zaman aşağılık kompleksi yatar.
- H. Taner

Kompleks kelimesinin ingilizcesi

n. complex
Köken: Fransızca